HƯỚNG DẪN LẮP LỀU

Giá bán : Liên hệ

Thông tin chi tiết

1/ CÁCH LẮP LỀU 1 LỚP CÁC LOẠI

 

2/ CÁC LẮP LỀU 2 LỚP CÁC LOẠI

3/ CÁCH MỞ – GẤP  LỀU TỰ BUNG

4/ CÁCH MỞ LỀU BẬT TỰ ĐỘNG(LOẠI 1-ÉP)

5/ CÁCH MỞ LỀU BẬT TỰ ĐỘNG(LOẠI 2-KÉO)